Aplicacions informàtiques 2020

Darrera actualització

El contingut de la carpeta s'ha revisat en data: 12.04.2021 Revisats nova versió Racionament vaques de llet (EXCEL) i (PDF)!!! S'ha creat una subcarpeta: Racionament i dejeccions (sèrie de fulls tècnics)

   

Racionament i dejeccions

FT12_Solver solucions

Es comparen els resultats de dues resolucions per a una vaca a la 2a i a la 20a setmanes de lactació

FT11_Racionar al postpart

Un exemple de la dificultat de racionar al postpart

FT10_Ingestió_equacions

Es repassen les equacions d'ingestió emprades a l'aplicació EXCEL Racionament de vaques de llet, amb especial èmfasi en la nova equació Allen (2019)

 Allen MS, Sousa DO, VandeHaar J. 2019. Equations to predict feed intake response by lactating cows to factors related to the filling effect of rartions. J. Dairy Sci. 102: 7961-7969 (https://doi.org/10.3168/jds.2018-16166).  

FT9_Solver

Un altre exemple del procediment de resolució SOLVER

FT8_Solver

Primer exemple resolució a partir del SOLVER

FT7 Balanç proteic ruminal

Concepte del BPR, balanç proteic ruminal. Exemples en farratges.

FT6_Els farratges

Igual que la vaca passa per diferents estats en el seu cicle productiu, els farratges també, i s’ha de saber de quin farratge i de quin estat vegetatiu

FT5 Exemples càlcul racions

Full tècnic nº 5: comprovar els resultats del càlcul de racions per a una vaca en diferents setmanes de lactació

FT4 Normes bàsiques de racionament (Ingestió i taxa de substitució)

Full tècnic nº 4: entendre què significa la taxa de substitució (la quantitat de farratge que deixa de menjar per la incorporació de concentrats) a través d’un exemple.

FT3 Normes bàsiques del racionament (Ingestió)

Full tècnic nº 3: la ingestió i la producció de llet al llarg del cicle de lactació.

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias"

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias" - REMUGANTS "Ramon Trias"

El Grup de Remugants el formem professionals, que tot i ser heterogenis, tant en l'àmbit professional com en el personal, ens uneix un sentit d’amistat i la participació en alguna part del sector agropecuari, majoritàriament en el de remugants, tant en l’aspecte productiu com en el transformador. Cadascú té la seva activitat, la seva feina, o la manca de feina, i la seva responsabilitat.


Intercanviem coneixements i experiències i els posem a l’abast de tothom. Exposem allò que sabem, allò que hem après, i indiquem les fonts. Ni tenim ni defensem, necessàriament, cap posició en comú, tret de l’esperit de recerca de les múltiples facetes que pot tenir un fet.