Aplicacions informàtiques 2020

Darrera actualització

El contingut de la carpeta s'ha revisat en data: 07.05.2021 Revisats nova versió Racionament vaques de llet (EXCEL) i (PDF)!!! S'ha creat una subcarpeta: Racionament i dejeccions (sèrie de fulls tècnics)

   

Racionament i dejeccions

FT_20 Ensitjat raigràs i racions

Potencialitat de l'ensitjat de raigràs i racions

FT19_Fenc de veça i racions

Exemples de racions amb fenc de veça. Potencialitat d'aquest farratge.

FT18_Racions amb fenc d'alfals

A partir de les dades de les taules es formulen racions amb fenc d'alfals com a farratge principal

F17_Fenc d'alfals

Full tècnic on es pot veure la potencialitat del fenc d'alfals en diferents estats vegetatius

FT16_Ensitjat de blat de moro

Amb els valors de l'ensitjat de blat de moro de les taules es formulen una sèrie de racions, sempre com a farratge principal, i s'indiquen els resultats

FT15_Els farratges

Un exemple de com intentar formular a partir dels farratges, que són els que marquen el ritme i els límits.

FT14_Respostes a la ració

Un exemple de les respostes d'una ració a la salut de la vaca i a la preservació del medi.

FT13_Racionament en verd

Full tècnic sobre el racionament en verd (pastura o ad libitum), i les dejeccions (N i metà). Dedicat a Antonio Allés de Olives, desmitificant el verd

A. Allés, enginyer agrònom, director de Sa Granja, i des de fa anys ensenya als alumnes que la vaca menja molts kg en verd...

FT12_Solver solucions

Es comparen els resultats de dues resolucions per a una vaca a la 2a i a la 20a setmanes de lactació

FT11_Racionar al postpart

Un exemple de la dificultat de racionar al postpart

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias"

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias" - REMUGANTS "Ramon Trias"

El Grup de Remugants el formem professionals, que tot i ser heterogenis, tant en l'àmbit professional com en el personal, ens uneix un sentit d’amistat i la participació en alguna part del sector agropecuari, majoritàriament en el de remugants, tant en l’aspecte productiu com en el transformador. Cadascú té la seva activitat, la seva feina, o la manca de feina, i la seva responsabilitat.


Intercanviem coneixements i experiències i els posem a l’abast de tothom. Exposem allò que sabem, allò que hem après, i indiquem les fonts. Ni tenim ni defensem, necessàriament, cap posició en comú, tret de l’esperit de recerca de les múltiples facetes que pot tenir un fet.