Gestió tècnica i econòmica

Gestió econòmica en oví i cabrum

Presentació: LA GESTIÓ ECONÒMICA A LES EXPLOTACIONS D’OVÍ I CABRUM. Jordi Maynegre Santaulària

Gestió econòmica en boví de carn

Presentació: LA GESTIÓ ECONÒMICA A LES EXPLOTACIONS DE VAQUES DE CARN. Jordi Maynegre Santaulària

Teoria i pràctica

La capacitació agrària una eina vital per al camp

Article sobre la capacitació agrària a Menorca, arran d'una visita al Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Maó-Menorca.

Maneig ració en general

L'alimentació i la producció. Seguiment didàctic i pràctic a la Granja Agrícola

Resum del seguiment de l'alimentació i de les práctiques de maneig al Centre de Capacitació i Experiències Agràries de Maó. Antonio Allés de Olives. Curs 2014/15

Teoria i pràctica

Aplicació informàtica GESTIÓ ECONÒMICA

Aplicació Microsoft Excel Gestió tècnica i econòmica d'explotacions de vaques de llet.

Aquesta aplicació neix de l'estudi realitzat entre 1997 i 1999 sobre costos en vaquí de llet (INIA, 1999), i del treball propi del grup de remugants, i que en definitiva dóna continuïtat a la tasca d'extensió agrària, que en els anys 70 i 80 del segle passat va començar a crear els grups de gestió tècnica i econòmica de les explotacions. Fidels a l'essència d'Extensió aquesta aplicació no està protegida i cada usuari la podrà emprar, fer i refer com vulgui. S'agrairia que entre tots podem compartir les esmenes i aportacions.  

Resultats gestió econòmica

Gestió econòmica: resultats i possibilitats de millora

Presentació de la ponència: La gestió econòmica a l'explotació de vaquí de llet: resultats i possibilitats de millora. Jordi Maynegre Santaulària.

La ponència de Jordi Maynegre, exhaustiva, com sempre, presentada a la Fira de l'Ascensió, Granollers, el 6.05.2015, consta de tres parts: Conjuntura del sector lacti a Catalunya Resultats econòmics d’explotacions europees. Grup de gestió EDF (European Dairy Farmers) Anàlisi desglossat d’ingressos i despeses. Possibilitats de millora

Visites explotacions i zones

Un Estim a Menorca

Crònica i revisíó blibliogràfica, amb percepcions personals, d'un ESTIM A MENORCA.

Vaques de cria

Maneig vaquí de carn extensiu

Presentació MANEIG VAQUI EXTENSIU. Curs de formació 2016, Departament d'Agricultura. Jordi Maynegre Santaulària.

Preus i tendències

Preus de la llet i productes lactis

A la dreta de la pàgina dins de l'apartat Sobre preus productes lactis hi ha enllaços directes a les informacions sobre preus en el món.

Entre d'altres: Preus a França: http://www.leprixdulait.fr/PLM/ Observatori UE: http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm

El sector lleter

El sector lleter: producció

Presentació El Sector lleter: la producció. Jordi Maynegre Santaulària. Vic 22 de novembre de 2016. Curs de formació, Departament d'Agricultura.

El sector lleter: transformació i consum

Presentació El Sector lleter: la transformació i el consum. Miquel Àngel Garrote García. Vic 22 de novembre de 2016. Curs de formació, Departament d'Agricultura.

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias"

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias" - REMUGANTS "Ramon Trias"

El Grup de Remugants el formem professionals, que tot i ser heterogenis, tant en l'àmbit professional com en el personal, ens uneix un sentit d’amistat i la participació en alguna part del sector agropecuari, majoritàriament en el de remugants, tant en l’aspecte productiu com en el transformador. Cadascú té la seva activitat, la seva feina, o la manca de feina, i la seva responsabilitat.


Intercanviem coneixements i experiències i els posem a l’abast de tothom. Exposem allò que sabem, allò que hem après, i indiquem les fonts. Ni tenim ni defensem, necessàriament, cap posició en comú, tret de l’esperit de recerca de les múltiples facetes que pot tenir un fet.