Resultats gestió econòmica

CONJUNTURA MENSUAL SECTOR LLETER CATALUNYA

DADES CONJUNTURALS DEL SECTOR BOVÍ LLETER A CATALUNYA. DOCUMENT TÈCNIC MENSUAL, GENER 2018. OBSERVATORI DEL BOVÍ DE LLET I DE CARN. Generalitat de Catalunya

Resultats GESTIÓ ECONÒMICA 2016

INFORME ANUAL DE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE LES EXPLOTACIONS DE VAQUES DE LLET A CATALUNYA, 2016 OBSERVATORI DE LA LLET DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA DE LA GENERALITAT

Resultats gestió econòmica 2016 Ingressos: 38,10 ct. €/l (81% de la venda de llet) Costos variables: 23,60 ct. €/l (64% dels productes comprats per a alimentació) Costos fixos: 10,39 ct. €/l Costos oportunitat: 5,66 ct. €/l Benefici: -1,55 ct. €/l El 49% de les explotacions obtenen benefici positiu

Visites explotacions i zones

Visita Biniaixa d'es Fasser (Menorca)

Visita amb els alumnes de Capacitació Agrària (Sa Granja) a l'explotació de vaques de llet BINIAXA D'ES FASSER a Menorca

Bestiar oví i caprí

Guia APLICACIÓ INFORMÀTICA RACIONAMENT ALIMENTARI CAPRI

Guia per a la APLICACIÓ INFORMÀTICA EXCEL RACIONAMENT ALIMENTARI DE CABRUM

En aquesta guia s'explica com calcular racions al mínim cost, i d'on surten les fórmules emprades per al càlcul de necessitats. Si aquest fitxer adjunt es posa a la mateixa carpeta de l'aplicació EXCEL es podrà accedir des de la mateixa aplicació. Qualsevol dubte o comentari sobre el seu maneig s'agrairà, ja que es tracta d'una aplicació en proves.

Aplicació informàtica racions cabrum

APLICACIÓ INFORMÀTICA EXCEL RACIONAMENT ALIMENTARI CABRUM

El càlcul de necessitats en caprins s'ha fet seguint el capítol 7, Alimentation des caprins del llibre de l'INRA, Alimentation des bovins, ovins et caprins; Besoins des animaux-valeurs des aliments, de 2007. Amb aquesta aplicació es poden formular racions per cabres, cabrits d'engreix o cabres reposició.

Guia APLICACIÓ INFORMÀTICA RACIONAMENT ALIMENTARI D’OVÍ

Guia per a la APLICACIÓ INFORMÀTICA EXCEL RACIONAMENT ALIMENTARI D’OVÍ

En aquesta guia s'explica com calcular racions al mínim cost, i d'on surten les fórmules emprades per al càlcul de necessitats. Si aquest fitxer adjunt es posa a la mateixa carpeta de l'Aplicació EXCEL es podrà accedir des de la mateixa aplicació. Qualsevol dubte o comentari sobre el seu maneig s'agrairà, ja que és una aplicació en proves.

Aplicació informàtica racions oví

APLICACIÓ INFORMÀTICA EXCEL RACIONAMENT ALIMENTARI D’OVÍ

A partir del capítol 6, Alimentation des ovins del llibre de l'INRA, Alimentation des bovins, ovins et caprins; Besoins des animaux-valeurs des aliments, de l'any 2007, amb aquesta aplicació es poden formular racions per: Ovelles seques i inici gestació; Reconstitució ovelles; Ovelles amb xais 50-150 g / dia; Marrà; Ovelles en gestació (6a setmana abans del part - part); Ovelles de cria 1-14 setmanes després del part; Ovelles munyides, i Creixement i engreix de xais, aquest amb quatre modalitats, mascles engreix alt, femelles engreix alt, mascles engreix moderat i femelles engreix moderat.

Preus i tendències

Preus de la llet i productes lactis

A la dreta de la pàgina dins de l'apartat Sobre preus productes lactis hi ha enllaços directes a les informacions sobre preus en el món.

Entre d'altres: Preus a França: http://www.leprixdulait.fr/PLM/ Observatori UE: http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias"

Benvinguts al Grup de Remugants "Ramon Trias" - REMUGANTS "Ramon Trias"

El Grup de Remugants el formem professionals, que tot i ser heterogenis, tant en l'àmbit professional com en el personal, ens uneix un sentit d’amistat i la participació en alguna part del sector agropecuari, majoritàriament en el de remugants, tant en l’aspecte productiu com en el transformador. Cadascú té la seva activitat, la seva feina, o la manca de feina, i la seva responsabilitat.


Intercanviem coneixements i experiències i els posem a l’abast de tothom. Exposem allò que sabem, allò que hem après, i indiquem les fonts. Ni tenim ni defensem, necessàriament, cap posició en comú, tret de l’esperit de recerca de les múltiples facetes que pot tenir un fet.