Home » Explotació vaques de llet » Alimentació » Bases, necessitats, formulació » Aplicació informàtica: Comprovar racions

Aplicació informàtica: Comprovar racions

Aplicació informàtica: Comprovar racions - REMUGANTS "Ramon Trias"

Aplicació informàtica (Microsoft Excel) per a la comprovació de racions, de concentrats i per saber la potencialitat d'un farratge

A partir d'una ració (components i quantitats) podem interpretar l'abast de la mateixa (energia, proteïna, minerals), el seu balanç, etc.

A partir de la composició d'una mescla de concentrats podem saber la seva potencialitat energètica i proteica.

D'un farratge si coneixem les dades de la valoració nutritiva (energia, proteïna - PDIN i PDIE - i unitats d'atipament - UE -) podem interpretar la potencialitat per produir llet, com a únic aliment farratger i saber la necessitat o no de complementació.