Home » Explotació vaques de llet » Ingredients » Característiques aliments » Aplicació informàtica: Exemple Valoració Nutritiva de Farratges

Aplicació informàtica: Exemple Valoració Nutritiva de Farratges

Exemple dels passos a seguir en la valoració nutritiva de farratges. Jordi Maynegre Santaulària, 2013.

Es tracta d'una aplicació EXCEL on es pot seguir el procés de càlcul en la valoració nutritiva de farratges, seguint el sistema INRA.