Home » Explotació vaques de llet » Alimentació » Bases, necessitats, formulació » Aplicació informàtica: Racionament vaques de llet

Aplicació informàtica: Racionament vaques de llet

Aplicació informàtica: Racionament vaques de llet - REMUGANTS "Ramon Trias"

Aplicació informàtica (Microsoft Excel) per al racionament alimentari de vaques de llet

Conté taules de farratges, concentrats i minerals, càlcul de les necessitats nutritives (per a una vaca o per a un grup de vaques dins d'una explotació), plantejament de la ració (selecció d'aliments i preus) i càlcul de la ració a mínim cost.