Home » Explotació vaques de llet » Alimentació » Bases, necessitats, formulació » Aplicació informàtica: Racionament vedelles de reposició

Aplicació informàtica: Racionament vedelles de reposició

Aplicació informàtica: Racionament vedelles de reposició - REMUGANTS "Ramon Trias"

Aplicació informàtica (Microsoft Excel) per al racionament alimentari de vedelles de reposició.

Taules de farratges, de concentrats i de minerals. Guia de la cria. Càlcul de les necessitats nutritives per a quatre períodes (abans pubertat, després pubertat, reproducció i gestació). Plantejament de la ració al mínim cost. Resultat de la ració.