Home » Bestiar oví i caprí » Aplicació informàtica racions oví

Aplicació informàtica racions oví

APLICACIÓ INFORMÀTICA EXCEL RACIONAMENT ALIMENTARI D’OVÍ

A partir del capítol 6, Alimentation des ovins del llibre de l'INRA, Alimentation des bovins, ovins et caprins; Besoins des animaux-valeurs des aliments, de l'any 2007, amb aquesta aplicació es poden formular racions per:


Ovelles seques i inici gestació; Reconstitució ovelles; Ovelles amb xais 50-150 g / dia; Marrà; Ovelles en gestació (6a setmana abans del part - part); Ovelles de cria 1-14 setmanes després del part; Ovelles munyides, i Creixement i engreix de xais, aquest amb quatre modalitats, mascles engreix alt, femelles engreix alt, mascles engreix moderat i femelles engreix moderat.