Home » Explotació vaques de llet » Ingredients » Característiques aliments » Aplicació: Valoració nutritiva

Aplicació: Valoració nutritiva

Aplicació: Valoració nutritiva - REMUGANTS "Ramon Trias"

Aplicació microsoft EXCEL Valoració nutritiva. 2013

Es tracta d'una aplicació per calcular el valor nutritiu d'un farratge o d'un concentrat a partir de les dades de l'anàlisi química d'una mostra. Segueix el mètode INRA. Al full valoració s'inclouen les instruccions.