Home » Explotació vaques de llet » Alimentació » Maneig del racionament » Ració única » Aplicació: Valoració nutritiva UNIFEED

Aplicació: Valoració nutritiva UNIFEED

Aplicació: Valoració nutritiva UNIFEED - REMUGANTS "Ramon Trias"

Aplicació informàtica (Microsoft Excel) per a la valoració nutritiva de l'unifeed

Si disposem de la composició de l'unifeed (components i quantitat de cadascun d'ells) i l'anàlisi química d'una mostra de la mescla, podem interpretar el valor nutritiu de la mescla unifeed (UFL, PDIN, PDIE, entre d'altres nutrients).

Es tracta d'una aplicació no contrastada amb la realitat i, per tant, s'inclou com a mètode de discussió