Home » Aplicacions informàtiques

Aplicacions informàtiques

Contingut de la pàgina

Per tal de facilitar l'accés a les aplicacions informàtiques sobre racionament, gestió, valoració nutritiva, es presenten agrupades.

INGREDIENTS:Taula d'aliments; Valoració nutritiva d'ingredients; Valoració nutritiva, un exemple; Valoració sensorial de farratges; Valoració nutritiva unifeed;

RACIONAMENT: Formular racions vaques de llet; Comprovació de racions; Formular pinsos; Racionament vaques de llet a Menorca; Racionar o gestionar la pastura; Racionament vaques de cria; Racionament vedelles de reposició; Racionament d'engreix de vedells; Racionament oví; Racionament caprí; Racionament equí.

GESTIÓ: Gestió tècnica i econòmica d'una explotació de vaques de llet; Gestió interval entre parts i benefici; Costos en engreix de vedells; Simulació Fons de Garantia (preus i costos); Equivalència de productes lactis