Home » Explotació vaques de llet » Ingredients » Farratges » Blat de moro per ensitjar

Blat de moro per ensitjar

Article en francès. Factors de variació en el contingut de proteïna en el blat de moro. INRA, 2004.

B. Michalet-Doreau, F. Corneloup, B. Aizac, J. Andrieu, R. Baumont. 2004. Variabilité et facteurs de variation de la teneur en matières azotées des maïs récoltés en plantes entières. INRA Prod. Anim., 17 (1), 3-10.

EBM 01 EBM 01 [131 Kb]