Capacitació a Sa Granja

Horta

 - Remugants «Ramon Trias» 45 Imatges

Entorn i jardins

 - Remugants «Ramon Trias» 29 Imatges

Paret seca

 - Remugants «Ramon Trias» Reconstrucció de paret seca; clapers 25 Imatges