Home » Productes i derivats » Preus i tendències » El preu de la llet al món, informe Comissió Europea, març 2015

El preu de la llet al món, informe Comissió Europea, març 2015

El preu de la llet i productes làctis. A partir de dades UE.