Home » El sector lleter

El sector lleter

Productes i valor afegit

Organigrama exemple del valor afegit.

Interprofessional

Document en francès. Mètodes de càlcul dels marges en la transformació i al detall dels productes lactis. França. 2011.

Interprofessional

Document en francès. Productes lactis en els segments establerts per la Interprofessional a Suïssa.

Interprofessional

Document en francès. Catàleg sobre mesures per estabilitzar el mercat de la llet a Suïssa. 2010.

Competència i preus (ACCO)

Estudi: Els preus en el sector lacti de Catalunya: existeixen riscos per a la competència?

Autoritat Catalana de la Competència

Competència i preus

Resum de l’estudi: Els preus en el sector lacti de Catalunya: existeixen riscos per a la competència?

Fons de garantia del sector

Fons de garantia del sector - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Proposta de creació d'un fons de regulació de costos en el sector

Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus

Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus - Remugants «Ramon Trias Torrent»

Aplicació informàtica per al seguiment de preus en el sector lleter

Ponència Funcionament del mercat de la llet i perspectives de mercat

Funcionament del mercat de la llet i perspectives de mercat. Miquel Angel Garrote. Enginyer agrònom.

Conjuntura del sector lacti a Catalunya. Febrer 2016

Presentació a la Taula Sectorial Agrària de la Llet: Conjuntura del sector lacti a Catalunya. Jordi Maynegre Santaulària

El sector lleter: producció

Presentació El Sector lleter: la producció. Jordi Maynegre Santaulària. Vic 22 de novembre de 2016. Curs de formació, Departament d'Agricultura.

El sector lleter: transformació i consum

Presentació El Sector lleter: la transformació i el consum. Miquel Àngel Garrote García. Vic 22 de novembre de 2016. Curs de formació, Departament d'Agricultura.

El sector lleter al món, sostenibilitat

Resum i comentaris a l'article «Réflexions sur le développement du secteur laitier et sa durabilité dans différentes parties du monde» de INRA