Home » El sector lleter

El sector lleter

El sector lleter: producció

Presentació El Sector lleter: la producció. Jordi Maynegre Santaulària. Vic 22 de novembre de 2016. Curs de formació, Departament d'Agricultura.

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

El sector lleter: transformació i consum

Presentació El Sector lleter: la transformació i el consum. Miquel Àngel Garrote García. Vic 22 de novembre de 2016. Curs de formació, Departament d'Agricultura.

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Conjuntura del sector lacti a Catalunya. Febrer 2016

Presentació a la Taula Sectorial Agrària de la Llet: Conjuntura del sector lacti a Catalunya. Jordi Maynegre Santaulària

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Resum Jornada sector lleter. Febrer 2016

Resum sobre la jornada:  Sector lleter, situació actual i expectatives de futur. XXVI Aula Permanent de Formació Agropecuària Josep Xifra. Olot, 11.02.2016 

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

El sector lleter: Situació actual. Febrer 2016

Ponencia: Situación actual y perspectivas del sector lácteo post cuotas. Francisco Sineiro García. Dr. Ingeniero agrónomo. Profesor titular de Economía Agraria, Universidad de Santiago de Compostela.

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Ponència Funcionament del mercat de la llet i perspectives de mercat

Funcionament del mercat de la llet i perspectives de mercat. Miquel Angel Garrote. Enginyer agrònom.

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Fons de garantia del sector

Fons de garantia del sector - REMUGANTS "Ramon Trias"

Proposta de creació d'un fons de regulació de costos en el sector

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus

Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus - REMUGANTS "Ramon Trias"

Aplicació informàtica per al seguiment de preus en el sector lleter

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Informe sector lleter Espanya

Butlleti del Ministeri d'Agricultura (MAGRAMA) de novembre de 2013

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Informe sector lleter Espanya octubre 2013

Butlleti del Ministeri d'Agricultura (MAGRAMA) d'octubre de 2013 sobre el sector lleter

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Competència i preus

Resum de l’estudi: Els preus en el sector lacti de Catalunya: existeixen riscos per a la competència?

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Competència i preus (ACCO)

Estudi: Els preus en el sector lacti de Catalunya: existeixen riscos per a la competència?

Autoritat Catalana de la Competència

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Interprofessional

Document en francès. Catàleg sobre mesures per estabilitzar el mercat de la llet a Suïssa. 2010.

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Interprofessional

Document en francès. Productes lactis en els segments establerts per la Interprofessional a Suïssa.

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Interprofessional

Document en francès. Mètodes de càlcul dels marges en la transformació i al detall dels productes lactis. França. 2011.

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més

Productes i valor afegit

Organigrama exemple del valor afegit.

comentaris ([an error occurred while processing this directive]) Llegir més
[an error occurred while processing this directive]