Home » El sector lleter

El sector lleter

El sector lleter al món, sostenibilitat

Resum i comentaris a l'article «Réflexions sur le développement du secteur laitier et sa durabilité dans différentes parties du monde» de INRA

El sector lleter: producció

Presentació El Sector lleter: la producció. Jordi Maynegre Santaulària. Vic 22 de novembre de 2016. Curs de formació, Departament d'Agricultura.

El sector lleter: transformació i consum

Presentació El Sector lleter: la transformació i el consum. Miquel Àngel Garrote García. Vic 22 de novembre de 2016. Curs de formació, Departament d'Agricultura.

Conjuntura del sector lacti a Catalunya. Febrer 2016

Presentació a la Taula Sectorial Agrària de la Llet: Conjuntura del sector lacti a Catalunya. Jordi Maynegre Santaulària

Resum Jornada sector lleter. Febrer 2016

Resum sobre la jornada:  Sector lleter, situació actual i expectatives de futur. XXVI Aula Permanent de Formació Agropecuària Josep Xifra. Olot, 11.02.2016 

El sector lleter: Situació actual. Febrer 2016

Ponencia: Situación actual y perspectivas del sector lácteo post cuotas. Francisco Sineiro García. Dr. Ingeniero agrónomo. Profesor titular de Economía Agraria, Universidad de Santiago de Compostela.

Ponència Funcionament del mercat de la llet i perspectives de mercat

Funcionament del mercat de la llet i perspectives de mercat. Miquel Angel Garrote. Enginyer agrònom.

Fons de garantia del sector

Fons de garantia del sector - Remugants «Ramon Trias»

Proposta de creació d'un fons de regulació de costos en el sector

Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus

Aplicació informàtica: Eina per a la simulació seguiment preus - Remugants «Ramon Trias»

Aplicació informàtica per al seguiment de preus en el sector lleter

Informe sector lleter Espanya

Butlleti del Ministeri d'Agricultura (MAGRAMA) de novembre de 2013

Informe sector lleter Espanya octubre 2013

Butlleti del Ministeri d'Agricultura (MAGRAMA) d'octubre de 2013 sobre el sector lleter

Competència i preus

Resum de l’estudi: Els preus en el sector lacti de Catalunya: existeixen riscos per a la competència?

Competència i preus (ACCO)

Estudi: Els preus en el sector lacti de Catalunya: existeixen riscos per a la competència?

Autoritat Catalana de la Competència

Interprofessional

Document en francès. Catàleg sobre mesures per estabilitzar el mercat de la llet a Suïssa. 2010.

Interprofessional

Document en francès. Productes lactis en els segments establerts per la Interprofessional a Suïssa.

Interprofessional

Document en francès. Mètodes de càlcul dels marges en la transformació i al detall dels productes lactis. França. 2011.

Productes i valor afegit

Organigrama exemple del valor afegit.