Home » Opinió i actualitat

Opinió i actualitat

Investigació i societat

Article sobre Investigació i societat, publicat en LA LAMENTABLE (http://lamentable.org/?p=8281) el 3 de febrer de 2013. Autor: Antoni Seguí Parpal.

L'agricultor, les multinacionals i el tècnic

Article sobre la relació entre l'agricultor, les multinacionals i el paper del tècnic, publicat a http://lamentable.org/?p=8603

Autor: Antoni Seguí Parpal

 

Paret seca i agricultura

Paret seca i agricultura - REMUGANTS "Ramon Trias"

 Article d'opinió sobre l'agricultura a Menorca. Antoni Seguí.


Genètica i diners

Article d'opinió publicat dins del grup de remugants l'any 2003. Autor: Antoni Seguí Parpal