Home » Aplicacions informàtiques 2020 » Racionament i dejeccions

Racionament i dejeccions

FT29_Racions amb enclova (3)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_29 FT_29 [153 Kb]

FT28_Racions amb enclova (2)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_28 FT_28 [145 Kb]

FT27_Racions amb enclova (1)

Full tècnic d'algunes racions amb enclova, com a principal farratge

FT_27 FT_27 [119 Kb]

FT26_Potencialitat enclova ensitjada

Full tècnic sobre la potencialitat de l'enclova ensitjada - bolles o encintada i trinxera - valors d'una sèrie de dades de diferents ensitjats

FT_26 FT_26 [99 Kb]

FT25_Potencialitat de l'enclova segon any

Full tècnic sobre la potencialitat productiva de l'enclova de segon any, en tots els seus estats vegetatius

FT_25 FT_25 [122 Kb]

FT24_Potencialitat productiva de l'enclova 1r any

Full tècnic sobre la potencialitat de l'enclova de primer any, en tots els seus estats vegetatius en verd

FT_24 FT_24 [120 Kb]

FT23_Valor nutritiu de l'enclova

Full tècnic sobre el valor nutritiu de l'enclova (hedysarium coronarium) en base a les dades de SA GRANJA, Maó (Menorca).

FT_23 FT_23 [166 Kb]

FT22_Notes formulació

Full tècnic 22, en el qual es resumeixen alguns canvis fets en el plantejament i la manera en que ho resolem

FT_22 FT_22 [121 Kb]

FT21_Ensitjats cereals

Algunes racions amb ensitjats de cereals

FT_21 FT_21 [196 Kb]

FT20_Ensitjat raigràs i racions

Potencialitat de l'ensitjat de raigràs i racions

FT_20 FT_20 [193 Kb]

FT19_Fenc de veça i racions

Exemples de racions amb fenc de veça. Potencialitat d'aquest farratge.

FT_19 FT_19 [186 Kb]

FT18_Racions amb fenc d'alfals

A partir de les dades de les taules es formulen racions amb fenc d'alfals com a farratge principal

FT_18 FT_18 [187 Kb]

F17_Fenc d'alfals

Full tècnic on es pot veure la potencialitat del fenc d'alfals en diferents estats vegetatius

FT_17 FT_17 [183 Kb]

FT16_Ensitjat de blat de moro

Amb els valors de l'ensitjat de blat de moro de les taules es formulen una sèrie de racions, sempre com a farratge principal, i s'indiquen els resultats

FT_16 FT_16 [211 Kb]