Resultats GESTIÓ ECONÒMICA 2016

INFORME ANUAL DE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE LES EXPLOTACIONS DE VAQUES DE LLET A CATALUNYA, 2016

OBSERVATORI DE LA LLET DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA DE LA GENERALITAT

Resultats gestió econòmica 2016
Ingressos: 38,10 ct. €/l (81% de la venda de llet)
Costos variables: 23,60 ct. €/l (64% dels productes comprats per a alimentació)
Costos fixos: 10,39 ct. €/l
Costos oportunitat: 5,66 ct. €/l
Benefici: -1,55 ct. €/l
El 49% de les explotacions obtenen benefici positiu

GESTIÓ E 2016 GESTIÓ E 2016 [3.713 Kb]