Resum resultats gestió 2017 OL

Resum dels resultats de la gestió econòmica del sector lleter. Observatori de la Llet. Departament d'Agricultura. Generalitat de Catalunya

Aquest resum està extret del resum del document general i ampliat amb dades del propi document. Grup de remugants