Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Alimentació

El capítol de la ALIMENTACIÓ és el més extens, amb quatre apartats:

 
BASES, NECESSITATS, FORMULACIÓ (documents i presentacions sobre les necessitats nutritives, la formulació de racions, etc. Seguint en la seva major part l’escola INRA, incloent, també altres sistemes – Cornell, NRC -)

 
MANEIG DEL RACIONAMENTamb tres carpetesMANEIG EN GENERAL;  UNIFEEDPASTURA

 
EFECTES DE LA RACIÓ, amb quatre carpetes: RACIÓ I PRODUCCIÓFIBRA I PRODUCCIÓ; RACIÓ I AG LLETPROTEÏNAGREIX

 
SEGUIMENT DEL RACIONAMENT, amb tres carpetes: CONDICIÓ CORPORALUREAFEMTES

Post recientes

Skip to content