Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pastura, intensitat

Vaques_ramat_muntanya

Resum article. Intensitat de pastura. JDSci 2000. Winsten JR, Parsons RL, Hanson GD. 2000. Differentiated dairy grazing intensity in the Northeast. J Dairy Sci 83:836‐842.

Ració amb greix i proteïna bypass

Menjadora_dues vaques

Resum. Utilització òptima de greix animal i de proteïna bypass a dietes per a vaques de llet. JDSci 1997. Harouna A. Maiga and David. J. Schingoethe. 1997. Optimimizing the utilization of animal fat and ruminal bypass proteins in the diets of lactating dairy cows. J Dairy Sci 80:343‐352.

Relació MS Farratges i Concentrats

Fenc_valoració_sensorial

Resum. Dietes amb ensitjat d’alfals i ensitjat de blat de moro i les produccions en vaques de llet. JDSci 1997. T.R. Dhiman and L.D. Satter. 1997. Yield response of dairy cows fed different proportions of alfalfa silage and corn silage. J Dairy Sci 80: 2069‐2082.

Font farratgera, ingestió, digestió, producció

Ensitjat prats

Resum. Efectes de la font i la quantitat farratgera sobre la ingestió, la producció de llet i la digestió a vaques de llet. JDSci 1997. Effects of dietary forage source and amount of forage addition on intake, milk yield, and digestion for lactating dairy cows. J.W. West, G. M, Hill, R.N. Gates, and B.G. Mullinix. […]

Fibra efectiva, mesurar-la

Païsa_Sec

Resum. Mesures de l’efectivitat de la fibra mitjançant proves amb animals. JDSci 1997. Louis Armentano and Marcos Pereira. 1997. Measuring the effectiveness of fiber by animal response trials. J Dairy Sci 80:1416‐1425

Fibra físicament efectiva, fermentació i AGV

Ensitjat_blat-de-moro_puny

Resum. Relació entre fermentació i producció d’àcids al rumen i necessitats de fibra físicament efectiva. JDSci 1997. Michael S. Allen. 1997. Relation between fermentation acid production in the rumen and the requirement for physically effective fiber. J Dairy Sci 80: 1447‐1462.

Fibra, necessitats (sistema Mertens)

Verd_paisatge

Resum. Necessitats en fibra, sistema Mertens. JDSci 1997. D.R.Mertens. 1997. Creating a system for meeting the fiber requirements of Dairy Cows. J Dairy Sci 80:1463‐1481

Unifeed, ingestió

Menjadora_distribució_unifeed

Resum. Comparació entre ingestió unifeed amb sucre i unifeed normal. JDSci 1997. Dietary variety via sweetening and voluntary feed intake of lactating dairy cows. Murphy MR. et al., 1997. 1997 J Dairy Sci 80:894‐897.

Skip to content