Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Eficiència nutritiva i robustesa

Cows are eating grass

Resum i comentaris a l’article Modélisation de l’efficience et de la robustesse chez les ruminants, le point de vue nutritionnel. Daniel SAUVANT. INRAE Prod. Anim., 2020, 33 (1), 53-64. Tracta de l’eficiència i la robustesa dels remugants. Alerta sobre la selecció feta només en el rendiment lleter. El sistema INRA-2018 inclou models sobre eficiència i robustesa

Skip to content