Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Preu i cost

La ponència CONJUNTURA DEL SECTOR LLETER: PREUS I COSTOS fou realitzada per Jordi Maynegre Santaulària Enginyer agrònom Gestrum Integral SLP

Un preu just?

Jornada tècnica a Vic 2021 Resum de la jornada a Vic: Un preu just per a la llet: de la utopia a la realitat? La força d’una estratègia conjunta dels productors lleters Resum a base d’informacions d’alguns assistent

El sector lleter a França

En temps de crisi, en general, ens fem la pregunta de què passa a França, i perquè, creiem, que el preu és més alt que aquí, i perquè hi ha una organització diferent. El resum del sector a França ens pot ajudar a entendre-ho. Resum en castellà

La legislació sobre la cadena de llet

L’estat d’opinió ens obliga a estudiar la legislació sobre la cadena de llet, les relacions comercials entre productor, indústria i distribució. Resum en castellà

Skip to content