Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

02.- Valoració nutritiva: un exemple

Exemple dels passos a seguir en la valoració nutritiva de farratges. Jordi Maynegre Santaulària. Es tracta d’una aplicació EXCEL on es pot seguir el procés de càlcul en la valoració nutritiva de farratges, seguint el sistema INRA 2007

04.- Racionament vaques de llet

Conté taules de farratges, concentrats i minerals, càlcul de les necessitats nutritives (per a una vaca o per a un grup de vaques dins d’una explotació), plantejament de la ració (selecció d’aliments i preus) i càlcul de la ració a mínim cost. En base a INRA-2007

Skip to content