Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

05.-Fons de garantia de preu

Bascula venda llet

Per tal de fer un seguiment dels preus en el sentit de si el preu percebut és inferior al llindar de rendibilitat, hem elaborat una aplicació senzilla, que podria servir per crear un fons de garantia, comú per a tot el sector. Consta de dues pàgines EXCEL, una és l’exposició de la idea, i l’altre […]

FT05_Exemples càlcul racions

Estabulació_menjadora_vaques

Full tècnic nº 5: comprovar els resultats del càlcul de racions per a una vaca en diferents setmanes de lactació.

FT06_Els farratges

Fenc_bales

Igual que la vaca passa per diferents estats en el seu cicle productiu, els farratges també, i s’ha de saber de quin farratge i de quin estat vegetatiu

FT08_Solver

Xerrada_projector

Primer exemple resolució a partir del SOLVER

FT09_Solver

Aplicació_racionament

Un altre exemple del procediment de resolució SOLVER

FT10_Ingestió_equacions

Vaca_menjadora

Es repassen les equacions d’ingestió emprades a l’aplicació EXCEL Racionament de vaques de llet, amb especial èmfasi en la nova equació Allen (2019) Allen MS, Sousa DO, VandeHaar J. 2019. Equations to predict feed intake response by lactating cows to factors related to the filling effect of rartions. J. Dairy Sci. 102: 7961-7969 (https://doi.org/10.3168/jds.2018-16166)

Skip to content