Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Condició corporal i producció de proteïna .1

La relació entre la condició corporal i la producció de proteïna. Treball d’investigació. Marta Masalles, 1996. A Catalunya i les Balears (Masalles, 1996; Martí, 1997; Zaragoza, 1999), amb l’objectiu de conèixer millor la producció de proteïna, i per posar a punt el mètode de diagnòstic anteriorment explicat, es van realitzar diversos estudis, entre els quals […]

Condició corporal i producció de proteïna

Relacions entre la producció i el contingut de proteïna amb els factors de la producció de llet. Carlos Zaragoza, 1998. A partir dels resultats Masalles (1996), i amb dades de 34 explotacions (Zaragoza, 1999), en què havien determinat les condicions corporals de les vaques una sola vegada per explotació, vam analitzar la relació entre la CC i […]

Modificar fermentació ruminal

Quadre resum. Components emprats per modificar les fermentacions del rumen i llocs on actuen. (Van Nevel et Demeyer 1988 citat a Jouany, 1994)

Nutrients

Quadre resum. Funció dels diferents nutrients.

Masticació

Document de divulgació. Temps de masticació en vaquí. A. Seguí, 1998.

Fibra, concepte

Document de divulgació. Concepte de fibra. A. Seguí. 1998.

Skip to content