Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Condició corporal i producció de proteïna

Relacions entre la producció i el contingut de proteïna amb els factors de la producció de llet. Carlos Zaragoza, 1998.

A partir dels resultats Masalles (1996), i amb dades de 34 explotacions (Zaragoza, 1999), en què havien determinat les condicions corporals de les vaques una sola vegada per explotació, vam analitzar la relació entre la CC i els paràmetres de producció, especialment la proteïna. L’anàlisi va estendre’s tant per al conjunt de l’explotació com per a les dades individuals. L’objectiu subjacent era  validar el treball d’assessorament basat en la condició corporal. Les principals conclusions són les següents:

  1. Independentment dels dies en lactació, per a la producció de llet, les vaques han d’estar en el barem d’entre 1 i 3 punts de condició corporal; mentre que la taxa de proteïna és màxima quan la condició corporal també ho és (3,5 a 4).
  2. Si les vaques, durant el període d’entre 91 i 150 dies des del part, estan, com a mitjana del grup, per sota de 2 , el percentatge de vaques de l’explotació amb més de 305 dies en lactació és màxim, fet que indica l’existència de problemes en la fecundació.
  3. Amb una única puntuació de la condició corporal de les vaques d’una explotació, realitzada en un període de temps determinat, no n’hi ha prou per predir la producció i la taxa de proteïna.

Entrades recents

Skip to content