Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Condició corporal i producció de proteïna

La relació entre la condició corporal i la producció de proteïna. Treball d’investigació. Marta Masalles, 1996.

A Catalunya i les Balears (Masalles, 1996; Martí, 1997; Zaragoza, 1999), amb l’objectiu de conèixer millor la producció de proteïna, i per posar a punt el mètode de diagnòstic anteriorment explicat, es van realitzar diversos estudis, entre els quals hem de destacar el de la relació entre la producció i la condició corporal, en cinc explotacions (Masalles, 1996), amb règim intensiu de producció i amb un racionament basat en ensitjats de blat de moro i de raigràs, com a elements bàsics, i diversos subproductes i concentrats, per al conjunt de l’explotació, trobant la següent relació:

 (R2 = 0,68  p < 0,001)

On, Mp és la producció diària mitjana de proteïna en kg, produïda al mes en una explotació; CC  la condició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mes del control.

En cada explotació van realitzar 4 controls anuals. La relació indica que la producció diària mitjana de proteïna augmenta amb la condició corporal mitjana de les vaques en lactació.

En canvi, la taxa mitjana de proteïna de l’explotació (tp) la relacionem amb la condició corporal mitjana (CC) però amb menys potència i significació que la producció de proteïna:

 (R2 = 0,38  p < 0,01)

Sent, tp la taxa de proteïna, % mitjà sobre la llet produïda al mes en una explotació; CC la condició corporal mitjana de les vaques en lactació, en el mes del control

I pel que fa a les dades individuals (totes les vaques de les cinc explotacions) (Masalles, 1996):

(R2 = 0,33  p < 0,0001)

On, Mp és la producció de proteïna en kg/vaca i dia; CC la condició corporal de la vaca en lactació; nl el número de lactació de la vaca i del els dies en lactació de la vaca.

Aquesta relació ens indica que la producció de proteïna d’una vaca depèn, positivament, de la condició corporal i del número de lactació de la vaca, i negativament, dels dies en lactació.

Entrades recents

Skip to content