Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

L’assessorament integrat

Projecte final de carrera: L’assessorament integrat, una aposta de futur per la viabilitat del sector agrari i rural de Catalunya. Miquel Àngel Garrote. 2005.

El sector agrari i rural, amb la nova conjuntura productiva imposada des de l’UE, està obligat a complir una normativa cada cop més restrictiva, sobretot en matèria de medi ambient i seguretat alimentària. L’Administració (DARP),  transformada en gestora dels ajuts procedents de la Unió Europea, des de les transferències de competències a l’any 1979-1980, ha deixat d’oferir aquell servei d’assessorament independent al pagès que tant bons resultats va donar (Servei d’Extensió Agrària –SEA- i posteriorment anomenat SAEMA) en una època on l’escenari productiu, social i econòmic canviava vertiginosament. La majoria de gabinets d’assessorament existents a l’actualitat es regeixen pels seus interessos com a corporació descuidant en molts casos els interessos de l’agricultor i la societat en general. Les conseqüència d’aquest fet, són ben presents avui dia, i l’agricultura i ramaderia catalanes perillen de desaparèixer poc a poc. És per aquest motiu que es plantejà la necessitat de fixar les bases d’un model d’assessorament integrat, que pogués donar resposta a l’actual conjuntura econòmica, social i productiva del sector boví, com a part integrant del sector agrari i rural català.

 A través de la revisió bibliogràfica del concepte d’extensió arreu del món i mitjançant les visites i comunicacions personals als antics membres del SEA a Catalunya, alguns encara en actiu a les diferents Oficines Comarcals de Catalunya, d’altres ja jubilats, s’ha recollit la metodologia utilitzada pels serveis d’extensió arreu del món i en especial pel SEA a Espanya i Catalunya.

 Independentment, i mitjançant una revisió bibliogràfica composta per llibres i revistes, mitjans de comunicació, ponències  i entrevistes personals a càrrecs de l’administració pública (DARP), professors d’universitat, investigadors i tècnics de l’empresa privada i pública s’aconseguí conèixer la realitat, productiva, social i econòmica del país i s’evidencià la necessitat d’instaurar un model d’assessorament basat en l’extensió que agrupés, en un mateix àmbit d’actuació a la societat rural i a la societat urbana.

 De l’anàlisi de la situació actual del sector agrícola i ramader català es desprèn que cal un model d’assessorament que combini una producció sostenible competitiva, una orientació agro-rural diversificada i la conscienciació de la població urbana. Per materialitzar, amb garanties d’èxit el present model, tant el sector públic majoritàriament, com el sector privat han de prendre’n part coordinadament.

 (Paraula Clau: SEA, Extensió Agrària, producció sostenible competitiva, orientació agro-rural diversificada, conscienciació urbana)

Entrades recents

Ves al contingut