Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VAQUES DE LLET

La pàgina VAQUES DE LLET és l’apartat més extens. Conté les següents carpetes, alguna d’elles amb subcarpetes

EXPLOTACIÓ I SECTOR PRODUCTOR (inclou arxius sobre les característiques generals d’una explotació de vaques de llet; aspectes generals del sector de vaques de llet, el productor, les quotes, la previsió de la producció sense quotes, etc.)

BASES I MANEIG (inclou documents on s’hi repassen aspectes de la producció, com ara la condició corporal i influencia sobre la producció, les bases de la producció de proteïna, els factors climàtics i la producció, etc. Aspectes més generals, de difícil encaix específic, i que abasten el conjunt de l’explotació, les millores globals, tant en les convencionals com en les ecològiques)

ALIMENTACIÓ: té quatre carpetes, BASES, NECESSITATS, FORMULACIÓMANEIG DEL RACIONAMENTEFECTES DE LA RACIÓSEGUIMENT DEL RACIONAMENT

INGREDIENTS: té tres carpetes, CARACTERÍSTIQUES GENERALSFARRATGESCONCENTRATS

ALLOTJAMENTS (inclou documents, presentacions, sobre les instal·lacions en general, i el comportament a la menjadora, entre d’altres)

LA MUNYIDA (repassa des de la munyida fins les instal·lacions i sales de munyir, passant pel funcionament de la màquina de munyir)

SELECCIÓ I MILLORA GENÈTICA (inclou alguns documents i presentacions sobre la reproducció, la interpretació de catàlegs, etc.)

SALUT I BENESTAR ANIMAL (hi ha documents sobre aspectes de la salut, tal com els relatius a les malalties metabòliques)

GESTIÓ DEL FEMS I L’ENTORN (inclou diversos arxius sobre com gestionar el fems i els residus)

GESTIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA: Té tres carpetes,  TEORIA I PRÀCTICARESULTATS GESTIÓ ECONÒMICAGESTIÓ FACTORS DE PRODUCCIÓ

VISITES EXPLOTACIONS I ZONES (són reportatges de les visites realitzades a diferents zones i explotacions de vaques de llet)

Entrades recents

Skip to content